Wat is een Repair Café?

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan, samen met de deskundige vrijwilligers van het Repair Café, aan de slag om deze te repareren.  

Door repareren te promoten, wil het Repair Café bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg en laten zien dat repareren niet alleen leuk is, maar soms ook heel gemakkelijk.