...

Repair Café op De Rietmeen 28 september 10.30-13.00

Repair Café is samen repareren, deskundig

advies, ontmoeten en inspiratie opdoen.

Kosten? Een vrijwillige bijdrage.